Language of document :

Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2020 – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Brânză triplu elicoidală)

(Cauza T-662/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AȘ (Istanbul, Turcia) (reprezentant: M. Schork, lawyer)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul desenului sau modelului industrial în litigiu: reclamantul

Desenul sau modelul industrial în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a desenului sau modelului industrial Nr. DM/080641-0002 (Brânză triplu elicoidală de culoare galbenă)

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 21 august 2020 în cauza R 1925/2019-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și respingerea cererii celeilalte părți în fața Camerei de recurs pentru declararea nevalidității înregistrării internaționale contestate Nr. DM/080641-0002 care desemnează Uniunea Europeană;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului.

____________