Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. září 2021 – NLMK v. Komise

(Věc T-752/16)1

„Dumping – Dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Číny a Ruska – Konečné antidumpingové clo – Článek 18 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní článek 18 nařízení (EU) 2016/1036] – Využití dostupných informací – Článek 3 odst. 2 a 5 nařízení č. 1225/2009 (nyní čl. 3 odst. 2 a 5 nařízení 2016/1036) – Zjišťování újmy – Článek 3 odst. 7 nařízení č. 1225/2009 (nyní čl. 3 odst. 7 nařízení 2016/1036) – Příčinná souvislost – Článek 2 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení č. 1225/2009 (nyní čl. 2 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení 2016/1036) – Odstranění újmy – Právo na obhajobu – Rovnost zbraní – Zásada řádné správy – Povinnost uvést odůvodnění – Proporcionalita – Zjevně nesprávné posouzení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipeck, Ruská federace) (zástupci: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen a M. Krestiyanova, advokátky)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. F. Brakeland, K. Blanck a E. Schmidt, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: O. Prost, A. Coelho Dias a S. Seeuws, advokáti)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla (Úř. věst. 2016, L 210, s. 1).

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá

Společnost Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 14, 16.1.2017.