Language of document :

Üldkohtu 22. septembri 2021. aasta otsus – NLMK versus komisjon

(kohtuasi T-752/16)1

(Dumping – Teatavate Hiinast ja Venemaalt pärit külmvaltsitud lehtterastoodete import – Lõplik dumpinguvastane tollimaks – Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikkel 18 (nüüd määruse (EL) 2016/1036 artikkel 18) – Kättesaadavate faktide kasutamine – Määruse nr 1225/2009 artikli 3 lõiked 2 ja 5 (nüüd määruse 2016/1036 artikli 3 lõiked 2 ja 5) – Kahju olemasolu tuvastamine – Määruse nr 1225/2009 artikli 3 lõige 7 (nüüd määruse 2016/1036 artikli 3 lõige 7) – Põhjuslik seos – Määruse nr 1225/2009 artikli 2 lõige 9 ja artikli 9 lõige 4 (nüüd määruse 2016/1036 artikli 2 lõige 9 ja artikli 9 lõige 4) – Kahju kõrvaldamine – Kaitseõigused – Poolte võrdsuse põhimõte – Hea halduse põhimõte – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Ilmsed hindamisvead)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipetsk, Venemaa) (esindajad: solicitor D. O’Keeffe ning advokaadid N. Tuominen ja M. Krestiyanova)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, K. Blanck ja E. Schmidt)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Eurofer, Euroopa Teraseühendus, ASBL (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid O. Prost, A. Coelho Dias ja S. Seeuws)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 29. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1328, millega kehtestatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit külmvaltsitud lehtterastoodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2016, L 210, lk 1).

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Euroferi, Euroopa Teraseühenduse, ASBL kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 14, 16.1.2017