Language of document :

Presuda Općeg suda od 22. rujna 2021. – NLMK/Komisija

(predmet T-752/16)1

Damping – Uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih proizvoda od čelika podrijetlom iz Kine i Rusije – Konačna antidampinška pristojba – Članak 18. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (koji je postao članak 18. Uredbe (EU) 2016/1036) – Uporaba dostupnih podataka – Članak 3. stavci 2. i 5. Uredbe br. 1225/2009 (koji je postao članak 3. stavci 2. i 5. Uredbe 2016/1036) – Utvrđivanje štete – Članak 3. stavak 7. Uredbe br. 1225/2009 (koji je postao članak 3. stavak 7. Uredbe 2016/1036) – Uzročna veza – Članak 2. stavak 9. i članak 9. stavak 4. Uredbe br. 1225/2009 (koji su postali članak 2. stavak 9. i članak 9. stavak 4. Uredbe 2016/1036) – Uklanjanje štete – Prava obrane – Jednakost oružja – Načelo dobre uprave – Obveza obrazlaganja – Proporcionalnost – Očite pogreške u ocjeniˮ

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipetsk, Rusija) (zastupnici: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen i M. Krestiyanova, odvjetnice)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland, K. Blanck i E. Schmidt, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnici: O. Prost, A. Coelho Dias i S. Seeuws, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1328 оd 29. srpnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije (SL 2016., L 210, str. 1.).

Izreka

Tužba se odbija.

Društvo Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) snosit će, osim vlastitih troškova, i troškove Europske komisije.

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, snosit će vlastite troškove.

____________

1     SL C 14, 16. 1. 2017.