Language of document :

A Törvényszék 2021. szeptember 22-i ítélete – NLMK kontra Bizottság

(T-752/16. sz. ügy)1

(„Dömping – A Kínából és Oroszországból származó egyes hidegen síkhengerelt termékek behozatala – Végleges dömpingellenes vám – Az 1225/2009/EK rendelet 18. cikke [jelenleg az (EU) 2016/1036 rendelet 18. cikke] – A rendelkezésre álló adatok felhasználása – Az 1225/2009 rendelet 3. cikkének (2) és (5) bekezdése [jelenleg a 2016/1036 rendelet 3. cikkének (2) és (5) bekezdése] – A kár fennállásának megállapítása – Az 1225/2009 rendelet 3. cikkének (7) bekezdése [jelenleg a 2016/1036 rendelet 3. cikkének (7) bekezdése] – Okozati összefüggés – Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése [jelenleg az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése – A kár megszüntetése – Védelemhez való jog – Fegyveregyenlőség – A megfelelő ügyintézés elve – Indokolási kötelezettség – Arányosság – Nyilvánvaló értékelési hibákˮ)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipeck, Oroszország) (képviselők: D. O’Keeffe solicitor, N. Tuominen és M. Krestiyanova ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. F. Brakeland, K. Blanck és E. Schmidt meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó fél: Eurofer, Association européenne de l'acier, ASBL (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: O. Prost, A. Coelho Dias és S. Seeuws ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból és az Oroszországi Föderációból származó egyes hidegen síkhengerelt acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2016. július 29-i (EU) 2016/1328 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 210., 1. o.) megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) a saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.

Az Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 14., 2017. 1. 16.