Language of document :

2021 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NLMK / Komisija

(Byla T-752/16)1

(Dempingas – Tam tikrų Kinijos ir Rusijos kilmės plokščių šaltai valcuotų plieno produktų importas – Galutinis antidempingo muitas – Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 18 straipsnis (dabar – Reglamento (ES) 2016/1036 18 straipsnis) – Rėmimasis turimais duomenimis – Reglamento Nr. 1225/2009 3 straipsnio 2 ir 5 dalys (dabar – Reglamento 2016/1036 3 straipsnio 2 ir 5 dalys) – Žalos nustatymas – Reglamento Nr. 1225/2009 3 straipsnio 7 dalis (dabar – Reglamento 2016/1036 3 straipsnio 7 dalis) – Priežastinis ryšys – Reglamento Nr. 1225/2009 2 straipsnio 9 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis (dabar – Reglamento 2016/1036 2 straipsnio 9 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis) – Žalos pašalinimas – Teisė į gynybą – Procesinis lygiateisiškumas – Gero administravimo principas – Pareiga motyvuoti – Proporcingumas – Akivaizdžios vertinimo klaidos)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipeckas, Rusija), atstovaujama solicitor D. O’Keeffe ir advokačių N. Tuominen ir M. Krestiyanova

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland, K. Blanck ir E. Schmidt

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų O. Prost, A. Coelho Dias ir S. Seeuws

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1328, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos kilmės plokštiems šaltai valcuotiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 210, 2016, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį.

2.    Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.    Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1     OL C 14, 2017 1 16.