Language of document :

Arrest van het Gerecht van 22 september 2021 – NLMK/Commissie

(Zaak T-752/16)1

[„Dumping – Invoer van bepaalde koudgewalste platte staalproducten van oorsprong uit China en Rusland – Definitief antidumpingrecht – Artikel 18 van verordening (EG) nr. 1225/2009 (thans artikel 18 van verordening (EU) 2016/1036) – Gebruikmaking van de beschikbare gegevens – Artikel 3, leden 2 en 5, van verordening nr. 1225/2009 (thans artikel 3, leden 2 en 5, van verordening 2016/1036) – Vaststelling van schade – Artikel 3, lid 7, van verordening nr. 1225/2009 (thans artikel 3, lid 7, van verordening 2016/1036) – Causaal verband – Artikel 2, lid 9, en artikel 9, lid 4, van verordening nr. 1225/2009 (thans artikel 2, lid 9, en artikel 9, lid 4, van verordening 2016/1036) – Opheffing van de schade – Rechten van de verdediging – Equality of arms – Beginsel van behoorlijk bestuur – Motiveringsplicht – Evenredigheid – Kennelijke beoordelingsfouten”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipetsk, Rusland) (vertegenwoordigers): D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen en M. Krestiyanova, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.-F. Brakeland, K. Blanck en E. Schmidt, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de verwerende partij: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: O. Prost, A. Coelho Dias en S. Seeuws, advocaten)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2016/1328 van de Commissie van 29 juli 2016 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde koudgewalste platte staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China en de Russische Federatie (PB 2016, L 210, blz. 1).

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) draagt haar eigen kosten en de kosten van de Europese Commissie.

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, draagt haar eigen kosten.

____________

1     PB C 14 van 16.1.2017.