Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 22 septembrie 2021 – NLMK/Comisia

(Cauza T-752/16)1

[„Dumping – Importul anumitor produse plate din oțel laminate la rece originare din China și din Rusia – Taxă antidumping definitivă – Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 [devenit articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/1036] – Recurgere la datele disponibile – Articolul 3 alineatele (2) și (5) din Regulamentul nr. 1225/2009 (devenit articolul  3 alineatele  2 și 5 din Regulamentul 2016/1036) – Stabilirea existenței unui prejudiciu  – Articolul 3 alineatul 7 din Regulamentul nr. 1225/2009 (devenit articolul 3 alineatul 7 din Regulamentul 2016/1036) – Legătură de cauzalitate – Articolul 2 alineatul 9 și articolul 9 alineatul 4 din Regulamentul nr. 1225/2009 (devenite articolul 2 alineatul 9 și articolul 9 alineatul 4 din Regulamentul 2016/1036) – Eliminare a prejudiciului – Dreptul la apărare – Egalitatea armelor – Principiul bunei administrări – Obligația de motivare – Proporționalitate – Erori vădite de apreciere”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipetsk, Rusia) (reprezentanți: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen și M. Krestiyanova, avocate)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J.-F. Brakeland, K. Blanck și E. Schmidt, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: O. Prost, A. Coelho Dias și S. Seeuws, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE, prin care se solicită anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1328 al Comisiei din 29 iulie 2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite produse plate din oțel laminate la rece originare din Republica Populară Chineză și din Federația Rusă (JO 2016, L 210, p. 1)

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) va suporta, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile efectuate de Comisia Europeană.

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, va suporta propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 14, 16.1.2017.