Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 22. septembra 2021 – NLMK/Komisija

(Zadeva T-752/16)1

(Dumping – Uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Kitajske in Rusije – Dokončna protidampinška dajatev – Člen 18 Uredbe (ES) št. 1225/2009 (postal člen 18 Uredbe (EU) 2016/1036) – Uporaba razpoložljivih dejstev – Člen 3(2) in (5) Uredbe 1225/2009 (postal člen 3(2) in (5) Uredbe 2016/1036) – Določanje škode – Člen 3(7) Uredbe 1225/2009 (postal člen 3(7) Uredbe 2016/1036) – Vzročna zveza – Člen 2(9) in člen 9(4) Uredbe 1225/2009 (postala člen 2(9) in člen 9(4) Uredbe 2016/1036) – Odprava škode – Pravica do obrambe – Enakost orožij – Načelo dobrega upravljanja – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Očitne napake pri presoji)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipetsk, Rusija) (zastopniki: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen in M. Krestiyanova, odvetnici)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, K. Blanck in E. Schmidt, agenti)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: O. Prost, A. Coelho Dias in S. Seeuws, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1328 z dne 29. julija 2016 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije (UL 2016, L 210, str. 1).

Izrek

Tožba se zavrne.

Družba Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) poleg stroškov Evropske komisije nosi svoje stroške.

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 14, 16.1.2017.