Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Milano (Itaalia) 12. mail 2009 - Flos SpA versus Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Kohtuasi C-168/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Flos SpA

Kostja: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Eelotsuse küsimused

1. Kas direktiivi 98/71/EÜ1 artikleid 17 ja 19 tuleb tõlgendada nii, et kui kohaldatakse liikmesriigi siseriiklikku seadust, millega on selle direktiivi alusel tema õiguskorras kehtestatud autoriõiguse kaitse disainilahenduste puhul, võimaldab liikmesriigile antud õigus määrata sõltumatult kindlaks selle kaitse ulatus ja tagamise tingimused ka välistada selle kaitse disainilahenduste puhul, mis vastavad küll autoriõiguse kaitseks nõutavatele tingimustele, kuid mille puhul tuleb asuda seisukohale, et need muutusid üldkasutatavateks enne, kui jõustusid seadusesätted, millega kehtestati siseriiklikus õiguskorras disainilahenduste autoriõiguse kaitse, sest neid ei ole kunagi registreeritud disainilahendustena või oli see registreering sel kuupäeval juba kehtivuse kaotanud?

2. Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on eitav, tuleb direktiivi 98/71/EÜ artikleid 17 ja 19 tõlgendada nii, et kui kohaldatakse liikmesriigi siseriiklikku seadust, millega on selle direktiivi alusel tema õiguskorras kehtestatud autoriõiguse kaitse disainilahenduste puhul, võimaldab liikmesriigile antud õigus määrata sõltumatult kindlaks selle kaitse ulatus ja tagamise tingimused ka välistada selle kaitse disainilahenduste puhul, mis vastavad küll autoriõiguse kaitseks nõutavatele tingimustele, kuid mille puhul tuleb asuda seisukohale, et need muutusid üldkasutatavateks enne, kui jõustusid seadusesätted, millega kehtestati siseriiklikus õiguskorras disainilahenduste autoriõiguse kaitse, ning kui kolmas isik - kellele nende disainilahenduste autoriõiguse omanik ei ole luba andnud - on juba valmistanud ja turustanud riigis tooteid, mis on tehtud nende disainilahenduste järgi?

3. Kas juhul, kui vastus esimesele ja teisele küsimusele on eitav, tuleb direktiivi 98/71/EÜ artikleid 17 ja 19 tõlgendada nii, et kui kohaldatakse liikmesriigi siseriiklikku seadust, millega on selle direktiivi alusel tema õiguskorras kehtestatud autoriõiguse kaitse disainilahenduste puhul, võimaldab liikmesriigile antud õigus määrata sõltumatult kindlaks selle kaitse ulatus ja tagamise tingimused ka välistada selle kaitse disainilahenduste puhul, mis vastavad küll autoriõiguse kaitseks nõutavatele tingimustele, kuid mille puhul tuleb asuda seisukohale, et need muutusid üldkasutatavateks enne, kui jõustusid seadusesätted, millega kehtestati siseriiklikus õiguskorras disainilahenduste autoriõiguse kaitse, ning kui kolmas isik - kellele nende disainilahenduste autoriõiguse omanik ei ole luba andnud - on juba valmistanud ja turustanud riigis tooteid, mis on tehtud nende disainilahenduste järgi, juhul, kui niisugune välistamine kehtestatakse pikaks ajavahemikuks (kümme aastat)?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta (EÜT L 289, 28.10.1998, lk 28; ELT eriväljaanne 13/21, lk 120).