Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 12 mai 2009 - Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Cauza C-168/09)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Flos SpA

Pârâtă: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Întrebările preliminare

Articolele 17 și 19 din Directiva 98/71/CE1 trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care - în temeiul acestei directive - a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea oferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom extinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care - deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția instituită de dreptul de autor - trebuie să se considere că au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale care introduceau în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, în măsura în care acestea nu fuseseră niciodată înregistrate ca desene sau modele industriale sau în măsura în care înregistrarea acestora expirase deja la acea dată?

În situația unui răspuns negativ la întrebarea 1), articolele 17 și 19 din Directiva 98/71/CE trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care - în temeiul acestei directive - a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea oferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom extinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care - deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția instituită de dreptul de autor - trebuie să se considere că au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale care introduceau în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale întrucât un terț - fără a avea permisiunea titularului dreptului de autor asupra acestor desene și modele industriale - produsese și comercializase deja în acel stat produse realizate în conformitate cu aceste desene și modele industriale?

În situația unui răspuns negativ la întrebările 1) și 2), articolele 17 și 19 din Directiva 98/71/CE trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care - în temeiul acestei directive - a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea oferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom extinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care - deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția instituită de dreptul de autor - trebuie să se considere că au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale care introduceau în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale întrucât un terț - fără a avea permisiunea titularului dreptului de autor asupra acestor desene și modele industriale - produsese și comercializase deja în acel stat produse realizate în conformitate cu aceste desene și modele industriale, atunci când această excludere este stabilită pentru o perioadă importantă (de 10 ani)?

____________

1 - JO L 289, p. 28, Ediție specială, 13/vol. 24, p. 106.