Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 12. maja 2009 - Flos SpA proti Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Zadeva C-168/09)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flos SpA

Tožena stranka: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člena 17 in 19 Direktive 98/71/ES razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, ki je v skladu s to direktivo v svoj pravni red uvedla varstvo avtorske pravice za modele, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg takšnega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, pri katerih - čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki ga določa avtorsko pravo - je bilo treba šteti, da so postali dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti zakona, ki je v notranji pravni red uvedel avtorskopravno varstvo modelov, ker niso bili nikoli registrirani kot modeli ali ker je zadevna registracija takrat že potekla?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člena 17 in 19 Direktive 98/71/ES razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, ki je v skladu s to direktivo v svoj pravni red uvedla varstvo avtorske pravice za modele, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg takšnega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, pri katerih - čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki ga določa avtorsko pravo - je bilo treba šteti, da so postali dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti zakona, ki je v notranji pravni red uvedel avtorskopravno varstvo modelov, in kadar je tretja oseba - brez dovoljenja imetnika avtorske pravice na teh modelih - v državi že proizvedla in tržila proizvode, izdelane v skladu s temi modeli?

Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje nikalen, ali je treba člena 17 in 19 Direktive 98/71/ES razlagati tako, da lahko na podlagi zakona države članice, ki je v skladu s to direktivo v svoj pravni red uvedla varstvo avtorske pravice za modele, možnost, ki jo ima ta država članica, da samostojno določi obseg takšnega varstva in pogoje, pod katerimi se zagotavlja, zajema tudi možnost izključitve takega varstva pri modelih, pri katerih - čeprav izpolnjujejo zahteve za varstvo, ki ga določa avtorsko pravo - je bilo treba šteti, da so postali dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti zakona, ki je v notranji pravni red uvedel avtorskopravno varstvo modelov, in kadar je tretja oseba - brez dovoljenja imetnika avtorske pravice na teh modelih - v državi že proizvedla in tržila proizvode, izdelane v skladu s temi modeli, če je ta izključitev določena za daljše obdobje (deset let)?

____________