Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.1.2011 (Tribunale di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Asia C-168/09)1

(Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet - Direktiivi 98/71/EY - Mallien oikeudellinen suoja - 17 artikla - Velvollisuus soveltaa samanaikaisesti mallien suojaa ja tekijänoikeuden suojaa - Kansallinen lainsäädäntö, jossa suljetaan pois niitä malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen kyseisen lainsäädännön voimaantuloa, tai jonka mukaan tähän tekijänoikeuden suojaan ei voida vedota tiettynä ajanjaksona - Luottamuksensuojan periaate)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flos SpA

Vastaaja: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Muu osapuoli: Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Tribunale di Milano - Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY 17 ja 19 artiklan tulkinta - Kansallinen lainsäädäntö, jolla direktiivi on pantu täytäntöön ottamalla käyttöön malleja koskeva tekijänoikeuden suoja - Jäsenvaltion mahdollisuus laajentaa kyseisen suojan edellytyksiä

Tuomiolauselma

Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY 17 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa suljetaan pois jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion osalta rekisteröityjä malleja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen tämän lainsäädännön voimaantulopäivää, koskeva tämän jäsenvaltion tekijänoikeussuoja siitä huolimatta, että nämä mallit täyttävät kaikki tällaiselle suojalle asetetut edellytykset.

Direktiivin 98/71 17 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa suljetaan pois joko huomattavan pitkäksi kymmenen vuoden ajanjaksoksi tai kokonaisuudessaan niitä malleja koskeva tekijänoikeuden suoja, joista on tullut vapaasti käytettäviä ennen tämän lainsäädännön voimaantulopäivää, sellaisten kolmansien osalta, jotka ovat jäsenvaltiossa valmistaneet tai myyneet kyseisten mallien mukaisia tuotteita, siitä riippumatta, minä päivänä nämä toimenpiteet oli toteutettu, ja siitä huolimatta, että nämä mallit täyttävät kaikki tällaiselle suojalle asetetut edellytykset.

____________

1 - EUVL C 167, 18.7.2009.