Language of document :

2011 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Flos SpA prieš Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Byla C-168/09)1

(Pramoninė ir komercinė nuosavybė - Direktyva 98/71/EB - Teisinė dizaino apsauga - 17 straipsnis - Pareiga sujungti dizaino apsaugą ir autorių teisių apsaugą - Nacionalinės teisės aktai, dėl kurių tam tikru laikotarpiu negalima taikyti autorių teisės suteikiamos apsaugos dizaino gaminiams, prieš jų įsigaliojimą tapusiems viešo naudojimo, arba ja negalima remtis - Teisėtų lūkesčių apsaugos principas)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Flos SpA

Atsakovė: Semeraro Casa e Famiglia SpA

dalyvaujant: Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tribunale di Milano - 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos 17 ir 19 straipsnių aiškinimas - Direktyvą perkėlęs nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta autorių teisių apsauga dizaino gaminiams - Valstybės narės teisė išplėsti šios apsaugos suteikimo sąlygas

Rezoliucinė dalis

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriais tos valstybės narės autorių teisės suteikiama apsauga netaikoma dizaino gaminiams, kurie buvo įregistruoti kurioje nors valstybėje narėje ar jos atžvilgiu ir buvo viešo naudojimo iki įsigaliojant šio teisės akto nuostatoms, vidaus teisės sistemoje įvedusioms tokią apsaugą dizaino gaminiams, nors jie tenkina visus teisės į tokią apsaugą reikalavimus.

Direktyvos 98/71 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriais autorių teisės suteikiama apsauga ilgam dešimties metų laikotarpiui ar niekada netaikoma dizaino gaminiams, kurie, nors ir tenkina visus teisės į tokią apsaugą reikalavimus, tapo viešo naudojimo iki įsigaliojant šiems teisės aktams trečiųjų asmenų, kurie jau gamino prekes remdamiesi šiuo dizainu ar jomis prekiavo nacionalinėje teritorijoje, atžvilgiu, nesvarbu, kada to buvo imtasi.

____________

1 - OL C 167, 2009 7 18.