Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. januraja 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Milano - Italija) - Flos SpA proti Semeraro Casa e Famiglia

(Zadeva C-168/09)1

(Industrijska in poslovna lastnina - Direktiva 98/71/ES - Pravno varstvo modelov - Člen 17 - Obveznost kumulacije varstva modelov in varstva avtorske pravice - Nacionalna zakonodaja, ki izključi ali za določeno obdobje onemogoči uveljavljanje avtorskopravnega varstva za modele, ki so postali dostopni javnosti pred njenim začetkom veljavnosti - Načelo varstva legitimnih pričakovanj)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flos SpA

Tožena stranka: Semeraro Casa e Famiglia SpA

ob udeležbi: Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Tribunale di Milano - Razlaga členov 17 in 19 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov - Nacionalna zakonodaja, s katero je bila prenesena direktiva in ki vzpostavlja avtorskopravno varstvo modelov - Možnost države članice, da razširi obseg pogojev za dodelitev tega varstva

Izrek

1.    Člen 17 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, s katero so iz avtorskopravnega varstva te države članice izključeni modeli - čeprav izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za uživanje takega varstva - ki so bili registrirani v ali za državo članico in so postali dostopni javnosti pred začetkom veljavnosti te zakonodaje.

2.    Člen 17 Direktive 98/71 je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki za deset let ali popolnoma iz avtorskopravnega varstva izključi modele - čeprav izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za uživanje tega varstva - ki so postali dostopni javnosti pred začetkom veljavnosti te zakonodaje, in sicer glede vsake tretje osebe, ki je na nacionalnem ozemlju proizvajala ali tržila proizvode, narejene po teh modelih, in ne glede na datum, ko so bila ta dejanja opravljena.

____________

1 - UL C 167, 18.7.2009.