Language of document :

2007 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Collotte prieš Komisiją

(Byla F-58/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Pascal Collotte (Overijse, Belgija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. Informaciniame pranešime Nr. 55-2006 paskelbtą sprendimą neįrašyti ieškovo į paaukštintų į A*11-A*12 pareigūnų sąrašą vykdant 2006 m. paaukštinimo procedūrą ir, todėl, nepaaukštinti ieškovo.

Priteisti iš atsakovės 25 000 EUR sumą nuostoliams, atsiradusiems dėl moralinės ir materialinės žalos ir žalos ieškovo karjerai, atlyginimo pasiliekant teisę šias sumas padidinti ar sumažinti per teismo procesą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, anksčiau buvęs tarnautoju ir, laimėjus vidinį konkursą, paskirtas A*11 lygio pareigūnu nuo 2004 m. balandžio 16 d., buvo laikomas kaip neturinčiu teisės būti paaukštintu vykdant 2006 m. paaukštinimo procedūrą, kadangi jis neįrodė savo gebėjimų dirbti trečiąja kalba remiantis Europos Bendrijų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalimi (toliau − Nuostatai) ir kad jis negalėjo pasinaudoti išimtimi, numatyta pareigūnams, kurių stažas viename lygyje 2006 m. balandžio 1 d. yra 2 metai

Pagrįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo keturis pagrindus, iš kurių pirmasis susijęs su Nuostatų 45 straipsnio pažeidimu ir administracijos padarytomis akivaizdžiomis vertinimo klaidomis. Ieškovas, remdamasis laikinosiomis Nuostatų XIII priedo 11 straipsnio nuostatomis, būtent teigia, kad Nuostatų 45 straipsnio 2 dalis neturėjo būti taikoma vykdant 2006 m. paaukštinimo procedūrą, ypač dėl to, kad šios nuostatos taikymo taisyklės buvo užbaigtos tik 2006 m. gruodžio mėn. Kadangi ieškovas apie aptariamos nuostatos taikymą jo atvejui buvo informuotas tik 2006 m. rugpjūčio mėn., jis teigia neturėjęs galimybių apmokymui, kurio reikia norint laiku tapti darbuotoju, galinčiu dirbti trečiąja kalba.

Antrasis pagrindas susijęs su rūpestingumo pareigos, gero administravimo ir tinkamo valdymo principų pažeidimu bei įgaliojimų viršijimu. Ieškovas būtent teigia, kad administracija neturėjo teisės jam paskutinę akimirką taikyti Nuostatų 45 straipsnio 2 dalį.

Trečiasis pagrindas susijęs su teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio saugumo principų pažeidimu. Komisijos tarnybos ieškovui tiksliai ir nedviprasmiškai užtikrino dėl jo atvejui netaikytino naujo reikalavimo, numatyto Nuostatų 45 straipsnio 2 dalyje.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su vienodo personalo vertinimo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų pažeidimu. Ieškovui buvo nustatytos mažiau palankios sąlygos nei kitiems tarnautojams, kurie, priešingai nei ieškovas, laimėjus vidinį konkursą, jau buvo paskirti pareigūnais 2004 m. balandžio 1 d.

____________