Language of document :

2007. június 18-án benyújtott kereset - Martin Bermejo kontra Bizottság

(F-60/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joaquin Martin Bermejo (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. és 12. cikke végrehajtásának új általános szabályairól szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat jogellenességét, és amennyiben szükséges, állapítsa meg a személyzeti szabályzat e rendelkezéseinek jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. szeptember 27-i határozatát, amennyiben az meghatározza a felperes által a közösségi nyugdíjrendszerre átruházott nyugdíjjogosultság nyugdíjszerző szolgálati évek számát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének a nyugdíjjogosultság átruházására vonatkozó 11. és 12. cikke általános végrehajtási szabályainak1 jogellenességére hivatkozik, mivel azok 7. cikkének (3) bekezdésében megfogalmazott szabály sérti az euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1997. június 17-i 1103/97/EK rendeletet2, valamint az egyenlő bánásmód elvét, amelyeket a Közszolgálati Törvényszék F-100/05. sz., Chatziioannidou kontra Bizottság 2006. november 14-én hozott ítéletében (az EBHT-ban még nem tették közzé) értelmezett.

____________

1 - 2004. június 9-i, 60-2004. sz. Közigazgatási Tájékoztató.

2 - HL L 162., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 1. kötet, 81. o.