Language of document :

Kanne 18.6.2007 - Bauch v. komissio

(Asia F-61/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Bauch (Berliini, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt W. Uhlmann)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Vastaaja on velvoitettava muuttamaan 12.3.2007 antamaansa todistusta tai toissijaisesti antamaan kantajalle lisätodistuksen siitä, että kantajalle maksettuun summaan ei sisälly eläkeoikeuden hyvittämiseksi maksettavaa eroamiskorvausta ja siten siihen ei sisälly eläkettä tai eläkettä vastaavaa korvausta.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja työskenteli Euroopan yhteisöjen komission palveluksessa väliaikaisena toimihenkilönä. Tänä aikana hän oli palkattomalla virkavapaalla silloisen Saksan talousministeriön virkamiehenä. Ministeriö pienensi kantajan eläkettä valtioiden välisestä ja valtion rajat ylittävästä toiminnasta maksettavaan eläkkeeseen liittyvän eläkemaksujen päällekkäisyyden takia, koska Euroopan yhteisöjen komissio oli antanut kantajalle todistuksen eläkeoikeuksien hyvittämiseksi maksettavan eroamiskorvauksen maksamisesta.

Kantaja vetoaa siihen, että tämä komission todistus on virheellinen, koska väliaikaiselle toimihenkilölle ei voitu lyhyen palveluajan perusteella myöntää eläkeoikeutta (henkilöstösääntöjen 77-84 artikla) ja näin ollen kantajalle ainoastaan palautettiin eläkekassaan suoritetut maksut.

____________