Language of document :

2007. június 18-án benyújtott kereset - Bauch kontra Bizottság

(F-61/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gerhard Bauch (Berlin, Németország) (képviselő: W. Uhlmann ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy 2003. március 12-i igazolását akként módosítsa, illetve másodlagosan az alperes állítson ki újabb igazolást a felperes számára arról, hogy a felperes részére megtérített összeg nem a nyugdíjjogosultság megváltásaként kifizetett távozási díj, ezért az nem nyugdíj vagy nyugdíjjal egyenértékű ellátás;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes ideiglenes alkalmazottként az Európai Közösségek Bizottságának alkalmazásában állt. Ezen idő alatt a Bundesministerium für Wirtschaft (Szövetségi Gazdasági Minisztérium) tisztviselője volt fizetés nélküli szabadságon. A minisztérium lecsökkentette a felperes nyugdíját a nyugellátásoknak a nemzetközi és államok feletti alkalmazásból származó nyugdíjjal való halmozódása miatt, mivel az Európai Közösségek Bizottsága igazolást állított ki a felperes számára a távozási díjnak a nyugdíjjogosultság megváltásaként való kifizetéséről.

A felperesnek kifogásolja, hogy a Bizottság igazolása hiányos, mivel az ideiglenes alkalmazottak a szolgálat rövid időtartama miatt nem szerezhetnek nyugdíjjogosultságot (személyzeti szabályzat 77-84. cikke) és a felperes számára ezért mindössze a levont nyugdíjjárulékot térítették vissza.

____________