Language of document :

Acţiune introdusă la 18 iunie 2007 - Gerhard Bauch/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-61/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Gerhard Bauch (Berlin, Germania) (reprezentant: W. Uhlmann, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

obligarea pârâtei la modificarea atestării din 12 martie 2003 și, în subsidiar, la emiterea unei noi confirmări adresate reclamantului în sensul că suma plătită reclamantului nu reprezintă o indemnizaţie de plecare acordată în compensarea drepturilor de pensie și, prin urmare, nu reprezintă o pensie pentru limită de vârstă sau echivalentul unei pensii pentru limită de vârstă.

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul a fost angajat de Comisia Comunităţilor Europene ca agent temporar. Pentru acea perioadă, în calitate de funcționar al Ministerului Federal al Economiei, i-a fost acordat concediu fără plată. Ministerul a redus pensia pentru limită de vârstă a reclamantului datorită cumulului pensiei cu prestaţiile legate de pensie de la nivel internaţional și supranaţional, întrucât Comisia Comunităţilor Europene i-a eliberat reclamantului o atestare privind plata unei indemnizaţii de plecare acordate în compensarea drepturilor de pensie.

Reclamantul susţine că acel certificat eliberat de Comisie era viciat prin faptul că agenţii temporari nu pot dobândi drepturi de pensie datorită perioadei scurte de angajare (articolele 77-84 din Statutul funcţionarilor) și astfel reclamantului i-ar fi fost rambursate doar contribuţiile la fondul de pensii care i-au fost deduse.

____________