Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. ledna 2008 - De Fays v. Komise

(Věc F-62/07)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného narovnání.

____________

1 - Úř. věst. C 199, 25.8.2007, s. 53.