Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda )23. jaanuari 2008. aasta määrus - De Fays versus komisjon

(Kohtuasi F-62/07)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 199, 25.8.2007 lk 53.