Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta' Jannar 2008 - De Fays vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-62/07)1

Lingwa tal-kawża : Il-Franċiż

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 199, 25.08.2007, p. 53.