Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

30. června 2008

Věc F-59/07

Pierre-Alexis Feral

v.

Výbor regionů Evropské unie

„Smírné narovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236ES a 152 ES, kterou se P.‑A. Feral domáhá zrušení rozhodnutí ředitele administrativního ředitelství Výboru regionů ze dne 26. července 2006 o povinnosti navrátit částky vyplacené žalobci na základě uplatnění koeficientu, kterým se násobila část výdělku převáděná do Francie v období od března 2003 do května 2005, a zrušení rozhodnutí téhož ředitele ze dne 4. prosince 2006, kterým se tato částka stanoví ve výši 3 600,16 eur, jakož i toho, aby bylo Výboru regionů uloženo vrátit mu tuto částku včetně úroků z prodlení, uhradit mu včetně úroků z prodlení částku, která mu měla být vyplacena na základě uplatnění koeficientu, kterým se násobí část výdělku, která měla být převáděna do Francie počínaje červnem 2005, a pokračovat v převádění části jeho výdělků do Francie s použitím koeficientu.

Rozhodnutí: Věc F-59/07, Feral v. Výbor regionů, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Výbor regionů uhradí žalobci částku 3 750 eur k pokrytí poloviny jím vynaložených nákladů řízení. Žalobce ponese zbylou část vlastních nákladů řízení. Výbor regionů ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a 74)