Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

23. januar 2008

Sag F-62/07

Chantal De Fays

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Chantal de Fays på grundlag af sine karriereudviklingsrapporter fra 2003, 2004 og 2005 bl.a. har nedlagt påstand om, at Kommissionen pålægges at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt som følge af den forsinkede udarbejdelse af disse rapporter og af de vedvarende vurderinger i disse rapporter, som ikke svarer til hendes faktiske indsats.

Udfald: Sag F-62/07, De Fays mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen påtager sig en symbolsk betaling af en 1 EUR til sagsøgeren. Kommissionen betaler de udgifter og omkostninger, sagsøgeren rimeligvis har afholdt. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – klage – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)