Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 23. januarja 2008

Zadeva F-62/07

Chantal De Fays

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. De Fays na podlagi svojih kariernih ocenjevalnih poročil za leta 2003, 2004 in 2005 predlaga predvsem, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki jo utrpela, ker so bila navedena poročila sestavljena z zamudo in so se v njih ponavljale ocene, ki niso v skladu z dejansko opravljenim delom.

Odločitev: Zadeva F-62/07, De Fays proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija se zaveže, da bo tožeči stranki plačala simbolični 1 EUR. Komisija nosi razumne stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka. Komisija nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)