Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. spalio 27 d.

Byla F‑61/07

Gerhard Bauch

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Išeitinė išmoka – Teisinis pobūdis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo G. Bauch prašo panaikinti 2006 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą pakeisti pažymos dėl jo 1994 m. pasibaigus laikinosios tarnybos sutarčiai gautos išeitinės išmokos duomenis.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Išeitinė išmoka – Ryšys su teise į senatvės pensiją

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Išeitinė išmoka – Skaičiavimas

1.      Nors pagal pobūdį išeitinė išmoka, kaip tokia, nėra senatvės pensija, iš anksčiau galiojusios redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnio matyti, kad išeitinė išmoka skiriama pareigūnams arba tarnautojams, kurie nuo savo atlyginimo mokėdami mėnesines įmokas įgijo teisę į bazinę senatvės pensiją, tačiau faktiškai neturi teisės gauti Bendrijos senatvės pensijos, nes ištarnavo mažiau nei dešimt metų, nei remtis iki 2004 m. balandžio 30 d. galiojusios redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Be to, pagal tų pačių nuostatų VIII priedo 12 straipsnio b punktą mokama suma, kuri yra viena iš dviejų laikinųjų tarnautojų išeitinės išmokos komponenčių, apskaičiuojama pagal nuo šių tarnautojų bazinio atlyginimo sumokėtas pensijų įmokų sumas, padidintas 3,5 % dydžio metinėmis palūkanomis. Taigi, negalima tvirtinti, kad išeitinė išmoka neturi jokio ryšio su teisėmis į senatvės pensiją.

(žr. 51–56 punktus)

2.      Vien aplinkybės, kad išeitinė išmoka tarnautojams, įgijusiems teisę į bazinę senatvės pensiją, tačiau faktiškai neturintiems teisės jos gauti, mokama kaip kompensacija, nebūtinai reiškia, kad tokios išmokos suma turi atitikti jų teisės į bazinės senatvės pensiją aktuarinį ekvivalentą.

(žr. 60 punktą)