Language of document :

Žaloba podaná dne 28. listopadu 2012 - ZZ v. Komise

(Věc F-146/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků žalobkyně na důchod do unijního důchodového systému, rozhodnutí, které uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 3. února 2012 o uplatnění parametrů uvedených v obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011 na převod nároků žalobkyně na důchod;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________