Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 21. novembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-143/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - L. Levi, A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EPSO lēmumu neiekļaut prasītāju to personu sarakstā, kas ir izturējušas apmācību nobeiguma pārbaudījumus, kuri ietilpst sertifikācijas procedūrā, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt EPSO 2011. gada 16. decembra lēmumu neiekļaut prasītāju ierēdņu sarakstā, kuri sertificēti 2010.-2011. gada sertifikācijas ietvaros;

ja nepieciešams, atcelt EPSO 2012. gada 16. augusta lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

piespriest zaudējumu atlīdzību EUR 5000 apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________