Language of document :

Tožba, vložena 3. decembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-147/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe tožeče stranke, ob uporabi novih SDI v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom in, če je potrebno, razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil potrjen naveden prenos.

Predlogi tožeče stranke

člen 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom naj se razglasi za nezakonitega;

odločba z dne 3. februarja 2012, da se za prenos pokojninskih pravic tožeče stranke uporabijo parametri iz splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011, naj se razglasi za nično;če je to potrebno, naj se za nično razglasi odločba z dne 11. oktobra 2012, s katero je bil potrjen naveden prenos;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.