Language of document :

Talan väckt den 3 december 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-147/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.­N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats innan sökanden trädde i tjänst med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, och om det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet som fastställer denna överföring.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 3 februari 2012 om att tillämpa de parametrar som anges i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011, för sökandens överföring av pensionsrättigheter,

om det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 11 oktober 2012 som fastställer nämnda överföring,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.