Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.10.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-145/12)

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kannekirjelmä, joka on jätetty faksitse kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä – Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä – Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan – Liian myöhään nostettu kanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylättiin kantajan hakemus, jossa hän oli vaatinut työkyvyttömyyseläkkeensä uudelleenarviointia.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.