Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Ottubru 2013 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-145/12)

(Servizz pubbliku – Artikolu 34(1) u (6) tar-Regoli tal-Proċedura – Rikors ippreżentat bil-faks fit-terminu għall-preżentata tar-rikors miżjud bit-terminu ta’ għaxart ijiem għal raġunijiet ta’ distanza – Rikors ippreżentat bil-posta fl-għaxart ijiem ta’ wara – Assenza ta’ identiċità bejn wieħed u l-ieħor – Tardività tar-rikors)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)Konvenuta: Il-Kummissjoni EwropeaSuġġettTalba għall-annullament tad-deċiżjoni ta’ ċaħda tat-talba tar-rikorrent fir-rigward taż-żieda tal-pensjoni tal-invalidità tiegħu.DispożittivIr-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.L. Marcuccio għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess.