Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. travnja 2016. – Pedersen protiv Komisije

(predmet F-144/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 26, 26. 1. 2013., str. 77