Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 april 2016 – Pedersen mot kommissionen

(Mål F-144/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 26, 26.1.2013, s.77.