Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. srpna 2016 – Mommer v. Komise

(Věc F-146/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod nároků na důchod nabytých v jiných důchodových systémech do důchodového systému Unie – Návrh na započtení příspěvkových let – Akt, který nepříznivě nezasahuje do právního postavení – Zjevná nepřípustnost žaloby“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Anne Mommer (Brusel, Belgie) (zástupci: původně S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. de Abreu Caldas, advokáti, poté S. Orlandi, J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti, a nakonec S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a G. Gattinara, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, a nakonec G. Gattinara, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba na zrušení rozhodnutí o převodu žalobkyniných nároků na důchod do unijního důchodového systému, rozhodnutí, které uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 78.