Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Mommer/Komisija

(lieta F-146/12) 1

Civildienests  – Ierēdņi – Pensijas – Pensijas tiesību, kas iegūtas citās pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Mommer (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. de Abreu Caldas, avocats, vēlāk S. Orlandi, J.-N. Louis un D. de Abreu Caldas, avocats, un visbeidzot S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas pensijas tiesību pārnešanu uz Savienības pensiju sistēmu, kurā ir piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu,

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 26, 26.1.2013., 78. lpp.