Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. avgusta 2016 – Mommer/Komisija

(Zadeva F-146/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugih sistemov, v pokojninski sistem Unije – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Akt, ki ne posega v položaj – Očitna nedopustnost tožbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Anne Mommer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in D. de Abreu Caldas, odvetniki, nato S. Orlandi, J.-N. Louis in D. de Abreu Caldas, odvetniki, in na koncu S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva D. Martin in G. Gattinara, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, in na koncu G. Gattinara, agent)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    Vsaka stranka nosi lastne stroške.

____________

1 UL C 26, 26.1.2013, str. 78.