Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 2 d.

(Byla F‑146/12)

Anne Mommer

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pensinių teisių, įgytų pagal kitas pensijų sistemas, perkėlimas į Sąjungos pensijų sistemą – Pasiūlymai dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo – Neigiamo poveikio neturintis aktas –Akivaizdus ieškinio nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo Anne Mommer prašo panaikinti 2012 m. vasario 16 d. pasiūlymą, kuriuo Europos Komisija jos prašymu galutinai nustatė papildomą pensijų draudimo stažą Sąjungos pensijų sistemoje, perkėlus pensines teises, įgytas kitose pensijų sistemose iki jai įsidarbinant Sąjungos tarnyboje.

Nutartis:      Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo siekiant perkelti į Sąjungos sistemą iki pradedant tarnybą Sąjungoje įgytas pensines teises – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis)

Pasiūlymas dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo, kuris pateikiamas pareigūnui siekiant perkelti į Europos Sąjungos pensijų sistemą kitoje sistemoje įgytas pensines teises, nesukelia privalomų teisinių pasekmių, kurios tiesiogiai ir iš karto paveiktų jo adresato teisinę padėtį, akivaizdžiai ją pakeisdamos. Todėl jis negali būti laikomas asmens nenaudai priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

(žr. 18 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. sprendimai: Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 73 punktas; Komisija / Cocchi ir Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 65 punktas ir Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 69 punktas.