Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2016. gada 2. augustā

Lieta F‑146/12

Anne Mommer

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Pensijas tiesību, kas iegūtas atbilstoši citām pensiju shēmām, nodošana Savienības pensiju shēmai – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ko piemēro EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Anne Mommer lūdz, galvenokārt, atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 16. februāra lēmumu, ar kuru tā pēc viņas lūguma galīgi noteica izdienas gadu skaitu Eiropas Savienības pensiju shēmā, kas izriet no pensijas tiesību, ko viņa ieguva citās pensiju shēmās pirms viņas stāšanās darbā Savienībā, nodošanu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, lai nodotu Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts)

Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, kas ir ticis paziņots ierēdnim pēc viņa lūguma, lai nodotu Eiropas Savienības pensiju shēmai citas shēmas ietvaros iegūtās pensijas tiesības, nerada saistošas tiesiskās sekas, kas tieši un tūlītēji ietekmētu tā adresāta tiesisko stāvokli, būtiski mainot viņa tiesisko stāvokli. Tādējādi tas nav uzskatāms par nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē.

(skat. 18. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 73. punkts; Komisija/Cocchi un Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 65. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 69. punkts.