Language of document :

2009 m. lapkričio 9 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bogusław Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Byla C-438/09)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Bogusław Juliusz Dankowski

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Prejudiciniai klausimai

Ar Bendrijos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemos principai ir visų pirma Šeštosios Tarybos direktyvos (Direktyva 77/388/EEB)1 17 straipsnio 6 dalis nedraudžia valstybės narės reglamentavimo, pagal kurį apmokestinamasis asmuo neįgyja teisės atskaityti mokestį, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, kurią išrašė į PVM mokėtojų sąrašą neįtrauktas subjektas?

Ar atsakymui į pirmąjį klausimą reikšminga, jog:

a)    neabejotina, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti sandoriai apmokestinami PVM ir kad jie iš tikrųjų buvo įgyvendinti;

b)    sąskaitoje buvo nurodyti visi pagal Bendrijos teisę reikalaujami duomenys;

c)    apmokestinamojo asmens teisės atskaityti mokestį, nurodytą sąskaitoje, kurią išrašė neregistruotas subjektas, apribojimas nacionalinėje sistemoje galiojo iki Lenkijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą?

Ar atsakymas į pirmąjį klausimą priklauso nuo papildomų kriterijų (pavyzdžiui, įrodymo, kad apmokestinamasis asmuo veikė sąžiningai)?

____________

1 - 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).