Language of document :

2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bogusław Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Byla C-438/09)1

(Šeštoji PVM direktyva - Teisė atskaityti pirkimo PVM - Suteiktos paslaugos - Į PVM registrą neįrašytas apmokestinamasis asmuo - Duomenys, kurie PVM tikslais privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje - Nacionalinė mokesčių teisė - Teisės į atskaitą netaikymas pagal Šeštosios PVM direktyvos 17 straipsnio 6 dalį)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Bogusław Juliusz Dankowski

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Naczelny Sąd Administracyjny - 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 17 straipsnio 6 dalies išaiškinimas - Nacionalinio reglamentavimo, nesuteikiančio teisės atskaityti pirkimo PVM už paslaugų teikimą, remiantis sąskaita faktūra, kurią, pažeidžiant nacionalinę teisę, išrašė į PVM mokėtojų sąrašą neįtrauktas asmuo, suderinamumas su šia nuostata

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB, 18 straipsnio 1 dalies a punktas ir 22 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą nuo kito apmokestinamojo asmens, kuris nėra registruotas kaip šio mokesčio mokėtojas, suteiktų paslaugų, kai jų teikimo sąskaitose faktūrose yra nurodyti visi šios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies b punkte reikalaujami duomenys, ypač duomenys, reikalingi identifikuoti tas sąskaitas išrašiusį asmenį ir suteiktų paslaugų pobūdį.

Šeštosios direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 2006/18/EB, 17 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama kaip draudžianti nacionalinės teisės nuostatą, kuri neleidžia atskaityti vieno apmokestinamojo asmens kitam apmokestinamajam asmeniui, paslaugų teikėjui, sumokėto pridėtinės vertės mokesčio, jei pastarasis nėra registruotas kaip šio mokesčio mokėtojas.

____________

1 - OL C 37, 2010 2 13.