Language of document :

2012 m. balandžio 11 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Pinckney prieš KDG médiatech AG

(Byla C-170/12)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Peter Pinckney

Atsakovė: KDG médiatech AG

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktą reikia aiškinti taip, kad, patalpinus turinį į internetą ir taip tariamai pažeidus autoriaus turtines teises,

-    asmuo, kuris mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo kiekvienos valstybės narės, iš kurios teritorijos yra arba buvo pasiekiamas internete patalpintas turinys, teismuose, ir gali prisiteisti atlyginimą tik už žalą, padarytą toje valstybėje narėje, į kurios teismus jis kreipėsi,

ar

-    taip pat reikia, kad šis turinys būtų skirtas šios valstybės narės teritorijoje gyvenančiai visuomenei arba kad būtų kita sąsaja?

2.    Ar atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks pats, jeigu tariamas autoriaus turtinių teisių pažeidimas padarytas ne dėl nematerialaus turinio pateikimo internete, o, kaip yra nagrinėjamu atveju, dėl siūlymo internete įsigyti materialią laikmeną, kurioje šis turinys atgaminamas?

____________