Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Cour de cassation - Francuska) – Peter Pinckney protiv KDG médiatech AG

(Predmet C-170/12)1

(Uredba (EZ) br. 44/2001 – Nadležnost – Deliktne ili kvazideliktne stvari – Imovinska prava autora – Materijalna podloga kojom se reproducira zaštićeno djelo – Objavljivanje na internetu – Utvrđivanje mjesta u kojemu se dogodio štetni događaj)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Peter Pinckney

Tuženik: KDG médiatech AG

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Cour de cassation - Tumačenje članka 5. točke 3. Uredbe Vijeća br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001 L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.) – Nadležnost nacionalnog suda u deliktnim ili kvazideliktnim stvarima – Kriteriji za utvrđivanje mjesta „u kojemu se dogodio štetni događaj ili bi se on mogao dogoditi“ - Povreda imovinskih prava autora prouzročena stavljanjem na internet dematerijaliziranih sadržaja ili materijalne podloge kojom se reproduciraju ovi sadržaji – Sadržaj namijenjen javnosti

Izreka

Članak 5. točka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da u slučaju navodne povrede imovinskih prava autora koje jamči država članica suda pred kojim se vodi postupak, taj sud je nadležan za odlučivanje o tužbi za naknadu štete koju je podnio autor djela protiv društva s poslovnim nastanom u drugoj državi članici koje je, u toj državi, reproduciralo spomenuto djelo na materijalnoj podlozi kojeg su zatim prodavala društva s poslovnim nastanom u trećoj državi članici putem internetske stranice koja je također dostupna na području nadležnosti suda pred kojim se vodi postupak. Taj je sud nadležan samo u pogledu štete prouzročene na državnom području države članice kojoj pripada.