Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete (Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Pinckney kontra KDG Mediatech AG

(C-170/12. sz. ügy)1

(44/2001/EK rendelet – Joghatóság – Jogellenes károkozással vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyek – Szerzői vagyoni jogok – Egy védett alkotást többszöröző fizikai hordozó – Interneten történő közzététel – A kárt okozó esemény helyének meghatározása)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Peter Pinckney

Alperes: KDG Mediatech AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour de cassation – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikke 3. pontjának értelmezése (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.) – A nemzeti bíróság hatásköre jogellenes károkozással vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatban – Azon hely meghatározásának feltételei „ahol a káresemény bekövetkezett, vagy bekövetkezhet” – Immateriális tartalom vagy ezen tartalmakat többszöröző fizikai hordozó internetes oldalon való felkínálása által a szerző vagyoni jogaiban okozott sérelem – Célközönségnek szánt tartalom.Rendelkező részA polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikke 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a megkeresett bíróság szerinti tagállam által biztosított szerzői vagyoni jogok megsértése esetén e bíróság joghatósággal bír az alkotás szerzője által egy olyan társasággal szemben benyújtott felelősség megállapítása iránti kereset elbírálására, mely társaságnak egy másik tagállamban van székhelye, és amely e másik tagállamban többszörözte fizikai hordozóra az említett alkotást, és e fizikai hordozót ezt követően harmadik tagállamban székhellyel rendelkező társaságok értékesítik egy olyan internetes oldalon keresztül, mely a megkeresett bíróság szerinti tagállamban is hozzáférhető. E bíróság joghatósága kizárólag az azon tagállam területén bekövetkezett károkra terjed ki, amelyhez e bíróság tartozik.