Language of document :

2013 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Pinckney prieš KDG médiatech AG

(Byla C-170/12)1

(Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija – Bylos dėl delikto ar kvazidelikto – Autoriaus turtinės teisės – Materialinė laikmena, kurioje atgamintas saugomas kūrinys – Paskelbimas internete – Žalos atsiradimo vietos nustatymas)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Peter Pinckney

Atsakovė: KDG médiatech AG

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Cour de cassation – 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 5 straipsnio 3 punkto išaiškinimas – Nacionalinio teismo jurisdikcija bylose dėl delikto arba kvazidelikto – „Vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis“ nustatymo kriterijai – Autoriaus turtinių teisių pažeidimas, padarytas pateikiant internetu nematerialų turinį arba šį turinį atkuriančias materialias laikmenas – Visuomenei skirtas turinys.

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktas turi būti aiškinamas taip, kad autoriaus turtinių teisių, garantuojamų valstybės narės, į kurios teismą kreiptasi, tariamo pažeidimo atveju, šis teismas turi jurisdikciją nagrinėti kūrinio autoriaus ieškinį dėl atsakomybės, pareikštą kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei, kuri šį kūrinį pastarojoje valstybėje atgamino materialioje laikmenoje, kurią vėliau pasinaudodamos interneto svetaine, prieinama ir iš teismo, į kurį kreiptasi, veiklos vietos, parduoda trečioje valstybėje narėje įsisteigusios bendrovės. Šio teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti tik žalą, padarytą valstybės narės, kurioje jis yra, teritorijoje.