Language of document :

Tožba, vložena 26. oktobra 2020 – Republika Poljska/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-554/20)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, pełnomocnik)

Tožena stranka: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Razglasitev ničnosti naslednjih določb Uredbe (EU) z dne 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza:

člen 1, točka 3, v delu v katerem je s to določbo členu 5 Uredbe 1071/20091 dodan odstavek 1(b) in (g),

člen 2, točka 4(a), s katerim je členu 8 Uredbe 1072/20092 dodan odstavek (2a),

člen 2, točka 5(b), s katerim je členu 10 Uredbe 1072/2009 dodan odstavek (7);

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Podredno, če bi Sodišče menilo, da izpodbijanih določb Uredbe 2020/1055 ni mogoče ločiti od preostale uredbe brez poseganja v njeno bistvo Republika Poljska predlaga naj se Uredba 2020/1055 razglasi za nično v celoti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Poljska zoper izpodbijane določbe Uredbe 2020/1055 uveljavlja naslednje tožbene razloge:

1.    v zvezi s členom 1, točka 3, v delu v katerem je s to določbo členu 5 Uredbe 1071/2009 dodan odstavek 1(b):

(a) tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti (člen 5(4) PEU), člena 91(2) PDEU in člena 94 PDEU, zaradi uvedbe obveznosti vrnitev vozil v operativni center vsakih osem tednov,

(b) tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 11 PDEU in člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker niso bile upoštevane zahteve varstva okolja;

2.    v zvezi s členom 1, točka 3, v delu v katerem je s to določbo členu 4 Uredbe 1071/2009 dodan odstavek 1(g):

(a) tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti (člen 5(4) PEU) zaradi uvedbe arbitrarnih zahtev v zvezi s številom vozil, ki jih morajo imeti na voljo cestni prevozniki in glede položaja voznikov v operativnem centru v državi sedeža,

(b) tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela pravne varnosti zaradi uvedbe nenatančnih zahtev v zvezi s številom vozil, ki jih morajo imeti na voljo cestni prevozniki in v zvezi s položajem voznikov v operativnem centru dejavnosti v državi članici sedeža,

(c) tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 11 PDEU in člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zaradi neupoštevanja zahtev varstva okolja;

3.    v zvezi s členom 2, točka 4(a):

(a) tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti (člen 5(4) PEU), člena 91(2) PDEU in člena 94 PDEU zaradi uvedbe obveznega odmora pri izvajanju kabotaže,

(b) tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela 11 PDEU in člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zaradi neupoštevanja zahtev varstva okolja;

4.    v zvezi s členom 2, točka 5(b):

(a) tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti (člen5(4) PEU, člena 91(2) PDEU in člena 94 PDEU, ker je bilo državam članicam omogočeno, da omejijo izvajanje kabotaže, ki zajema končne ali začetne dele poti, ki so del kombiniranega prevoza med državami članicami;

(b) tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 11 PDEU in člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zaradi neupoštevanja zahtev varstva okolja.

Republika Poljska zlasti trdi, da je z izpodbijanimi določbami kršeno načelo sorazmernosti. Zaradi sprejetja neustreznih meril, ki določajo omejitve možnosti izvajanja kabotaže in prometa s tretjimi državi, so bila prevoznikom naložena pretirana bremena, ki bodo negativno vplivala ne le na položaj posameznih podjetnikov in na trg prevoznih storitev, temveč tudi na okolje in na uporabo transportne infrastrukture.

Negativne učinki uporabe izpodbijanih določb bodo občutili predvsem podjetniki iz držav zunaj središča Evropske unije. Sprejeta odločitev istočasno ni objektivno utemeljena glede na položaj voznikov. Ne odraža niti posebne narave reguliranih storitev.

____________

1 Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL 2009, L 300, str. 51).

2 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL 2009, L 300, str. 72).