Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 28. oktobra 2020 – ORLEN KolTrans sp. z o. o./Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego

(Zadeva C-563/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Tožena stranka: Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 30(2)(e) Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala1 razlagati tako, da se prevozniku v železniškem prometu, ki uporablja ali namerava uporabljati železniško infrastrukturo, prizna pravica do sodelovanja v postopku, ki ga vodi regulatorni organ za določitev višine uporabnin za dostop do železniške infrastrukture s strani upravljavca železniške infrastrukture?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člen 30(5) in (6) Direktive 2001/14/ES razlagati tako, da se prevozniku v železniškem prometu, ki uporablja ali namerava uporabljati železniško infrastrukturo, prizna pravica do pritožbe zoper odločbo regulatornega organa, s katero je potrjena višina uporabnin za dostop do železniške infrastrukture, ki jih je določil upravljavec infrastrukture?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 5, str. 404.