Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 30.3.2015 – Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(Asia C-148/15)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

Vastapuoli: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 34 artiklaa tulkittava siten, että kansallisessa oikeudessa säädetty reseptilääkkeiden hintasääntely on SEUT 34 artiklassa tarkoitettu vaikutukseltaan vastaava toimenpide?

Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen myöntävästi:

Onko reseptilääkkeiden hintasääntely SEUT 36 artiklassa tarkoitetulla tavalla perusteltu ihmisten terveyden ja elämän suojelemiseksi, jos vain sen avulla mahdollistetaan samantasoinen ja kattava väestön lääkehuolto koko Saksan alueella, erityisesti haja-asutusalueilla?

Jos unionin tuomioistuin vastaa myös toiseen kysymykseen myöntävästi:

Mitä vaatimuksia on asetettava tuomioistuimen toteamuksille sen määritellessä toisen kysymyksen toisessa lauseessa mainitun seikan paikkansapitävyyttä?