Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. protiv Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(predmet C-148/15)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

Druga stranka u postupku: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Prethodna pitanja

Treba li članak 34. UFEU-a tumačiti na način da obvezne cijene lijekova koji se izdaju na recept, koje su određene nacionalnim pravom, predstavljaju mjeru s istovrsnim učinkom u smislu članka 34. UFEU-a?

Ako Sud na prvo pitanje da potvrdan odgovor:

Je li obvezna cijena lijekova koji se izdaju na recept opravdana na temelju članka 36. UFEU-a zaštitom zdravlja i života ljudi ako je samo na taj način osigurana ravnomjerna i sveobuhvatna opskrba stanovništva lijekovima u čitavoj Njemačkoj, osobito u ruralnim područjima?Ako Sud na drugo pitanje da potvrdan odgovor:Koji zahtjevi trebaju biti ispunjeni kako bi se u sudskom postupku utvrdilo da je zaista ostvarena okolnost iz drugog dijela rečenice drugog pitanja?